Klachtenformulier * = verplicht in te vullen 
Datum van de melding: *  /   /  (dd/mm/ jjjj)
Naam:*
E-mail:
Naam van het kind:
U bent:*

Ouder
Medewerker
Externe persoon / organisatie

Dienst:* Kinderdagverblijf
Dienst voor opvanggezinnen
Buitenschoolse opvang
Thuisopvang zieke kinderen
Klacht heeft betrekking op:* Gebeurtenis in de groep
Hygiëne in de groep of locatie
Voeding
Houding of gedrag van een medewerker
Informatie en communicatie
Financieel
Regels of beleid van de VZW ‘t Ballonneke
Bereikbaarheid
Beroepsgeheim
Andere:

Omschrijving van de klacht: *

 * = verplicht in te vullen 
Ik ben akkoord met het huishoudelijk reglement.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com