ballonnetjes

 

 

Kinderen met specifieke zorgbehoeften

Verklarende begrippen:

Inclusieve opvang=

Sommige kinderen hebben een specifieke zorgbehoefte. Ze hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig.

Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte.

Als Kinderopvang “’t Ballonneke” bieden wij 6 plaatsen buitenschoolse inclusieve opvang aan en 3 plaatsen inclusieve opvang bij onthaalouders aangesloten aan de dienst gezins- en groepsopvang.

Deze plaatsen zijn erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Bij uw aanvraag wordt rekening gehouden met de draagkracht van uw kind en de begeleiding, de opvangfrequentie en de groepsgrootte.

Dit wil zeggen voor de buitenschoolse opvang dat uw kind (2.5j tot 12j) samen met 13 andere kinderen en 1 begeleider kan functioneren.

Voor de kinderen bij de onthaalouder, betekent dit dat uw kind samen met 7 andere kinderen kan functioneren bij 1 onthaalouder.

Na overleg met de betrokken dienstverantwoordelijke doen we een aanvraag bij Kind en Gezin. Dit dossier bevat een attest van een professioneel deskundige met de nodige uitleg over de problematiek van je kind. Op basis van die informatie zal Kind en Gezin het dossier goedkeuren of afwijzen. Als we voor je kind een dossier specifieke zorgbehoefte hebben, betaal je geen reservatiekosten of moet je geen respijtdagen inzetten voor medische onderzoeken of consultaties gerelateerd aan de specifieke zorgbehoefte.  

Je betaalt de dagprijs zoals voor alle kinderen.

Contactgegevens:

Voor de dienst gezins-en groepsopvang: dienstverantwoordelijke Wendy Cleys 03/755.26.36

Voor de buitenschoolse opvang: dienstverantwoordelijk Carmen Van Hoof 03/755.26.36

 

 
pUNKT