1. WAAR WORDT OCCASIONELE OPVANG GEORGANISEERD?

Occasionele buitenschoolse opvang is mogelijk in Het Speelkasteel, Eglantierlaan 1/1 te Beveren.

2. WIE KAN ER GEBRUIK VAN MAKEN ?

Op de locatie Het Speelkasteel zijn er 3 opvangplaatsen ter beschikking voor kinderen uit het basisonderwijs, waarvan de ouders met een plotse opvangaanvraag geconfronteerd worden omwille van:

 • Arbeidsomstandigheden:
              * De ouder werkt niet en start met een opleiding
              * De ouder werkt niet en vindt plots werk
              * De ouder heeft een sollicitatiegesprek
 • Acute crisis in het gezin
              * Sterfgeval van één van de ouders
              * Plots ontslag van één van de ouders
              * Huisbrand
              * Gezondheidsproblemen
              * (v)Echtscheiding
 • Familiale omstandigheden
              * Het gezin heeft behoefte aan een korte draaglastvermindering
              * Het is om sociale en/of pedagogische motieven nodig dat het kind tijdens de dag buiten het gezin wordt opgevangen

De opvang van het kind mag een periode van 6 maanden niet overschrijden.

3. WELKE DOCUMENTEN ZIJN ER NODIG BIJ INSCHRIJVING ?

 • Een attest van gezinssamenstelling
 • Een formulier van aansluiting bij een kinderbijslagfonds

De reden van plotse opvangnood wordt schriftelijk medegedeeld aan de coördinator. 

4. WAT IS DE KOSTPRIJS ?
 
Wanneer u gebruik maakt van occasionele opvang binnen de buitenschoolse opvang, gelden dezelfde tarieven als voor de buitenschoolse opvang.
Jaarlijks op 1 september worden de opvangtarieven geïndexeerd.

TYPE OPVANG

TARIEF PER KIND

Voor- en naschools

per begonnen halfuur

€ 1,00

Middagopvang (Knuffelark/Speelfort)

per begonnen halfuur

€ 1,00 met een maximum van  € 7,00

Woensdagnamiddag

per begonnen halfuur

€ 1,00 met een maximum    van  € 7,00

Schoolvrije dagen en schoolvakanties

Minder dan 3 uren

€ 4,78

Tussen 3 en 6 uren

€ 7,20

Meer dan 6 uur

€ 14,37