1. WAAR WORDT FLEXIBELE OPVANG GEORGANISEERD ?

Kinderdagverblijven: vanaf 0 jaar tot het kind op regelmatige basis naar de kleuterschool gaat

 • Kinderdagverblijf 't Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele
  Openingsuren: ma-vrij 06.00u - 20.0u
 • Kinderdagverblijf Windekind, Oude Zandstraat 88, 9120 Beveren
  Openingsuren: ma-vrij 06.45u - 19.00u  -  zat  08.00u - 18.00u (in juli 2 weken gesloten)

Buitenschoolse opvang: vanaf 2,5jaar tot het kind de basisschool verlaat

 • De Knuffelark, Sint-Elisabethstraat 38,  9120 Melsele
  Openingsuren: 6.00u – 19.00u
 • Pleziereiland, Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele
  Openingsuren: 6.00u – 19.00u
 • Het Speelkasteel, Eglantierlaan 1/1, 9120 Beveren
  Openingsuren: 6.00u – 20.00u
 • De Speelmicroob, Stationsstraat 7, 9120 Beveren
  Openingsuren: 7.00u – 19.00u

Alle vestigingen zijn erkend en gesubsidieerd  door Kind & Gezin.  Wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en werken onder permanente begeleiding van Kind & Gezin.  Dit wil zeggen dat wij controle aanvaarden van de inspectie van Kind & Gezin.

2. WIE KAN ER GEBRUIK VAN MAKEN ?

Kinderen kunnen flexibel opgevangen worden, leeftijd en openingsuren zijn afhankelijk van de vestigingsplaats.

3. WELKE DOCUMENTEN ZIJN ER NODIG BIJ INSCHRIJVING ?

Volgende documenten dienen overhandigd te worden tijdens inschrijving of ten laatste de eerste opvangdag bezorgd te worden aan de coördinator:

 • Een attest van de werkgever waarin hij/zij verklaart dat u opvang nodig hebt voor 7.00u of na 18.00u.  (enkel bij VZW ’t Ballonneke)
 • Een attest van gezinssamenstelling

4. WAT IS DE KOSTPRIJS ?

Bij VZW ’t Ballonneke is de ochtendopvang (tussen 6u en 7u 's morgens) reeds inbegrepen in de financiële bijdrage. De avondopvang bedraagt € 1,36 per begonnen half uur.

In Windekind is er geen meerprijs verbonden aan opvang voor 7uur en na 18uur.

In de buitenschoolse opvang betaalt u voor zowel ochtend- als avondopvang € 1,00 per begonnen half uur.

 

Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 september.