Daar onze onthaalouders aangesloten zijn bij Kind en gezin en wij volledig inkomensgerelateerd werken, verwijzen wij je voor uw eventuele berekening van de financiële bijdrage en verdere vragen omtrent het financïële luik graag door naar hun website: www.kindengezin.be