INLICHTINGENFICHE BUITENSCHOOLSE OPVANG ‘T BALLONNEKE

Gegevens van het kind

Gegevens van het gezin

Attest gezinssamenstelling : /

Mogelijk afhalende personen (naam + relatie met kind)

Bijzondere aandachtspunten i.v.m. gezondheid en voeding

Schriftelijke overeenkomst buitenschoolse opvang 't ballonneke

Overeenkomst tussen enerzijds de organisator: Kinderopvang 't Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele (Beveren) en anderzijds de hierboven genoemde contracthouder: ouder 1 en/of ouder 2. Volgende bepalingen worden overeengekomen betreffende de opvang van bovenvernoemd kind:

Start van de opvang :

Flexibele opvang nodig (vóór 7u en na 18u) : /
enkel van toepassing voor de locaties : het Speelkasteel, Pleziereiland, de Knuffelark en de Speelmicroob.

Indien JA : attest werkgever of bewijs van aansluiting bij de Sociale Zekerheidskas : /

Ondergetekenden tekenen voor ontvangst en kennisneming van het huishoudelijk reglement. Voor de afspraken rond het opvangplan, het reserveren van opvangdagen, de prijs en de opzegregeling verwijzen we naar deze versie van het huishoudelijk reglement (www.vzwballonneke.be).

Wij keuren het huishoudelijk reglement goed

ik, , ouder van , verklaar hierbij dat de gegevens correct en volledig zijn.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com